Uitgelicht

De Raadplaat!

Een nieuwe rubriek van de Stichting Historische Kring Bodegraven.
Wekelijks een plaat van een plek in Bodegraven en aan u de taak om de plek te raden.
Het kan van vroeger zijn maar ook van nu.
We starten met een plek midden in Bodegraven.
Wie weet waar het is?

raadplaat-01

Reageren kan via Facebook


Historische Kring Bodegraven bestaat 12 1/2 jaar!

Wij vieren ons 12,5 jarige bestaan met alle donateurs en  ook met nieuwe donateurs.
Dit doen we op zaterdag 8 oktober vanaf 11.00 uur in Zwammerdam in het Grand Café De Haven (Limes bezoekerscentrum Nigrum Pullum) op het landgoed Hooge Burch in Zwammerdam.
Een rondleiding over de mooie Romeinse tentoonstelling maakt de bijeenkomst extra waard om te bezoeken. U krijgt koffie met gebak aangeboden.

c250_250_074a9ef796edb40238447cd9da0fa8e2
Foto: Ipse De Bruggen

 

Boreftse Berichten nummer 26 is uit.

De 26e Boreftse Berichten is weer uit met veel mooie historische wetenswaardigheden.
Oude en sterke verhalen, lees bijv. het verhaal van witte zwanen zwarte zwanen, hun leefgewoonten en beheers beleid met de zwanendrifters, door Kees van Veldhuizen met zijn klare mening. Of over de ervaringen van oud gemeentesecretaris A.M de Jong.
Ook weer met 2 klassenfoto’s van de Openbare school uit 1951 en de Parkschool uit 1977

Alle donateurs ontvangen deze tezamen met het jaarprogramma.

bb26 2016


Het programma voor de tweede helft van 2016 is bekend!

Kijk in de Agenda.

turkenburg geheugen van nederland 01emmakade 01


Hectometerpaaltjes moeten blijven langs de Rijn

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden gaat de bij Nieuwerbrug de dijk langs de Rijn op een veilig peil brengen.
De Stichting Historische Kring Bodegraven heeft aandacht gevraag voor de oude Hectometerpaaltjes.

hm paaltjes
Veel van de deze 100 jaar oude stenen paaltjes zijn verdwenen, maar tussen Bodegraven en Barwoutswaarder langs het jaagpad staan er nog een kleine twintig. Soms worden ze bijv. door grote maaimachines gewoon omgelegd.
Dus bij het komende grondwerk is het oppassen geblazen!
Daarom het verzoek aan het Hoogheemraadschap, die heeft beloofd het serieus op te pakken.


Stichting Historische Kring Bodegraven geeft boeken aan de leerlingen van groep acht van het Basisonderwijs in Bodegraven en De Meije.

Afgelopen vrijdagmorgen 11 zijn de eerste 40 exemplaren aanbieden aan groep 8 van de Willibrord school. De auteur, Bert Stolwijk was er ook bij.

wb1

In 2015 gaf de Stichting Historische Kring Bodegraven, ons achtste boek uit. Dat boek gaat over de geschiedenis van het onderwijs in Bodegraven en De Meije. Het begint bij de allereerste school 400 jaar geleden. Toen was er alleen primitief onderwijs voor degenen die het konden betalen. Nu zijn er in ons dorp acht basisscholen, met verplicht onderwijs voor iedereen. In het boek is deze ontwikkeling beschreven. Ook staan er tachtig klassenfoto’s in. Misschien kun je wel familieleden ontdekken op de foto’s!
In 2015 ontving de SHKB de Vrijwilligersprijs van de gemeente. Daaraan was een geldbedrag verbonden. Een goede bestemming van het geld zou zijn om aan alle Bodegraafse leerlingen die dit jaar de Basisschool gaan verlaten dat boek te geven. Bij dezen dus voor jullie allemaal een exemplaar van “Al wie zoet naar school toe gaat”.
Neem het boek mee naar huis, het is altijd leuk om nu of later nog eens terug te lezen. Je zult zien: het onderwijs kwam er echt niet zomaar!
De Stichting Historische Kring Bodegraven wenst jullie, je ouders en grootouders veel leesplezier, succes met jullie vervolgopleiding en een goede toekomst.


Nog geen donateur?

Voor slechts €15 per jaar steunt u ons.
Stuur om u aan te melden een mail naar info@histoischekringbodegraven.nl of bel het secretariaat op 0172-611451.


U vindt ons ook op Facebook en op Twitter


Laatste keer bijgewerkt op 16 oktober 2016.