Uitgelicht

 

De Raadplaat!

Wekelijks een plaat van een plek in Bodegraven en aan u de taak om de plek te raden.
Het kan van vroeger zijn maar ook van nu.

 

Raadplaat 92
Een Bodegraafse straat dit keer. Aan de auto’s te zien al even geleden.
Maar toch niet zo vreselijk moeilijk denken we?

Reageren kan via Facebook of Twitter


Romeinse Limes

Stichting Historische Kring Bodegraven gaat het Romeinse verleden in het zuidelijk centrum van Bodegraven meer gestalte geven.
limes 02

In het Bodegraafse centrum rond de Oud Bodegraafsweg zijn veel opgravingen gedaan en zijn er veel sporen van Romeinse bewoning gevonden. Diverse rapporten en verslagen zijn er over geschreven en veel vondsten aan fragmenten en munten liggen op diverse plekken in vitrines, maar er is weinig herkenbaar voor onze inwoners.

In navolging van de Romeinse helm als replica in de Willemstraat, heeft de Historische Kring Limessubsidies ontvangen van de provincie Zuid-Holland voor het uitvoeren twee deelplannen.

Het eerste plan omvat het aanbrengen van vijf grote replica’s van Romeinse munten en de vloektablet aan de gevel van het nieuwe appartementencomplex Ford 26 met verder een centrumwandeling samen met de Timetravelapp.

Het tweede plan is het aanbrengen van een patroon van mozaïekbestrating in de Oud Bodegraafseweg en het organiseren van activiteiten in de Romeinse week in mei.

Het archeologisch team van Alphons van Leeuwen, Chris Zwaan, Broos de Groot en de gemeente zijn er druk mee bezig en hoopt het aanzien van het zuidelijk dorpscentrum te versterken.


Weer verkrijgbaar!

Het succes  van het nieuwe Kaasboek krijgt vanaf  de avond in het Anker met de fotopresentatie  “Rond de Dorpskerk” een vervolg.
Van het al snel uitverkochte boek, met op de omslag ook een blik op de dorpskerk, wordt nu de 2e druk uitbracht en het is die avond beschikbaar, dus iedereen kan dit Sint of Kerstgeschenk alsnog aanschaffen.
De toegang tot de fotoavond is vrij. Aanvang 20.00 uur.

Het Kaasboek is ook te koop bij Karssen Readshop en Primera op het Raadhuisplein.

Boek kaas 9- 2


Nog geen donateur?

Voor slechts €15 per jaar steunt u ons.
Stuur om u aan te melden een mail naar info@histoischekringbodegraven.nl of bel het secretariaat op 0172-611451.


U vindt ons ook op Facebook, en Twitter.


 Bent u geen donateur? Voor slechts € 15.- per jaar bent donateur met tal van voordelen.
Meldt u aan via: info@historischekringbodegraven.nl

 Privacy

Sinds 25 mei 2018 is er de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming. We willen uitdrukkelijk verklaren dat wij ons aan deze verordening zullen houden.
* Als Stichting Historische Kring Bodegraven verwerken wij persoonsgegevens om onze Stichting te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te kunnen hebben met onze donateurs. De gegevens van onze donateurs worden opgenomen in onze administratie.
*Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
* We hebben passende  organisatorische maatregelen  genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
*Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
*Als donateur heeft u altijd inzicht in uw eigen gegevens.

Laatste keer bijgewerkt op 17 juni 2018.

Advertenties